• Dzień Sportu, było wspaniale, nie możemy się już doczekać następnego!
 • Item 02
 • Choose and Configure the Six Preset Styles
 • 1
 • 2
 • 3

Witamy w naszym Ośrodku!

Kilka słów o nas
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy TPD w Myśliborzu jest placówką przeznaczoną dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. W Ośrodku mogą przebywać dzieci i młodzież od 7. roku życia do ukończenia Szkoły Podstawowej Specjalnej, Gimnazjum Specjalnego i Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy, nie dłużej niż do ukończenia przez nich 23 lat. Do Ośrodka przyjmowane są dzieci i młodzież na podstawie skierowania wydanego przez organ prowadzący wynikającego z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną. Ośrodek prowadzi także zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
 • Profile kształcenia
image
W SOSW TPD funkcjonuje Szkoła Podstawowa Specjalna.
image
W SOSW TPD w Myśliborzu funkcjonuje Gimnazjum Specjalne..
image
Jest to forma szkolnictwa ponadgimnazjalnego dla młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym..
 • SandraLubię zajęcia plastyczne i techniczne.

 • KasiaBardzo lubię spacery, jazdę na rowerze.

 • DawidInteresuję się motoryzacją i komputerami.

 • HelenaUwielbiam tańczyć, śpiewać, nordic walking.

 • 1
 • 2